phone
+31 (0)20 - 770 5208
+31 (0)6 - 51 817280
Bij de meting wordt niet slechts de bloeddruk door de Arteriograph gemeten, maar het bloeddrukpatroon Electronisch bepaald en geanalyseerd waardoor vaatpathologie in maat en getal kan worden uitgedrukt
Speciaal bij vrouwelijke cardiologie worden met de Arteriograph opmerkelijke resultaten behaald Sterkere informatie dan ECG Dit systeem heeft zich in een aantal gevallen betrouwbaarder getoond dan een cardiologisch ECG
Zeer gebruiksvriendelijk met de minste variatie en de beste reproduceerbaarheid Werken wetenschappers graag met de Arteriograph Inmiddels vele studies zijn en worden verricht met de Arteriograph (zie PubMed)
Dat in geval van hyperventilatie vaatpathologie kan worden.. Aangetoond, dan wel uitgesloten Dit een aanmerkelijke besparing oplevert in de ziektekostenverzekeringen
De Arteriograph is een diagnostisch instrument dat de stijfheid van arteriën (slagaderen) meet. De stijfheid van arteriën wordt bepaald door leeftijd (hoe ouder men wordt hoe stijver de arteriën) en de aanwezigheid van arteriosclerose (=aderverkalking). 

De diagnose ‘arteriosclerose’  wordt vaak pas in een laat stadium vastgesteld omdat een patiënt bepaalde symptomen en klachten heeft die op deze aandoening duiden. Door het gebruik van de Arteriograph kan een arts in een vroeg stadium, dus wanneer een patiënt nog geen symptomen en/of klachten heeft die hierop wijzen, ‘arteriosclerose’ diagnosticeren. 

Vaten
Dit maakt het mogelijk dat een arts zich kan bezighouden met preventie en de patiënt leefstijladviezen kan geven en, indien nodig, een behandeling met medicamenten. 
Litra is an international company specialized in introducing innovative products, such as the Arteriograph.

Through years of experience (since 1979) we have been able to fully support our global relationships. We also have the opportunity to financially support our suppliers, where necessary, when it comes to customers in the field of science. This increases the close cooperation between manufacturer / distributor and customer.

Arteriograph